(1)
Hashim, H.; Abdul Wahab, Y. A.; Mohamad Ali, H. Faktor Penentu Yang Mempengaruhi Kadar Kepuasan Pengguna Bas Smart Selangor: Kajian Kes Di Bandaraya Shah Alam. Selangor Science & Technology Review (SeSTeR) 2019, 3, 1-10.